Zaćma pourazowa – charakterystyka, przyczyny i leczenie
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2022
Poradnik pacjenta

Zaćma pourazowa – charakterystyka, przyczyny i leczenie

Zaćma to jedna z najczęstszych chorób oczu, która w powszechnym przekonaniu zwykle dotyka osoby starsze. Tymczasem przyczyn pojawienia się zaćmy jest wiele, a wśród nich możemy wyróżnić chociażby przebyty uraz. Zaćma pourazowa to jedna z podstawowych odmian choroby, która w zależności od stopnia urazu może powodować stopniowe pogorszenie wzroku, a w konsekwencji prowadzić do całkowitej jego utraty. Czym charakteryzuje się zaćma pourazowa i jak wygląda jej leczenie?

 

Zaćma – objawy i przyczyny

 

Zaćma to podstępna choroba, która uznawana jest za jedną z najczęściej występujących chorób związanych z narządem wzroku. Postępuje stopniowo, na początkowym etapie może nie dawać praktycznie żadnych objawów. Z czasem zmętnienia i plamki, jakie powstają na soczewce uniemożliwiają swobodne załamywanie się promieni świetlnych, co automatycznie przekłada się na gorsze widzenie. Wśród charakterystycznych objawów zaćmy możemy wyróżnić chociażby spadek ostrości widzenia, problemy z oceną odległości, zamazane kontury przedmiotów widzianych z różnych odległości czy chociażby problemy z postrzeganiem i rozróżnianiem barw.

 

Najczęściej występującym rodzajem zaćmy jest zaćma starcza, która związana jest z naturalnym starzeniem się struktury oka. Jednak katarakta to choroba, która dotyka osoby w różnym wieku i występuje na różnych podłożach. Zaćma może być wrodzona i mieć uwarunkowania genetyczne, ale może mieć także charakter nabyty i być efektem stanów zapalnych, odwarstwienia siatkówki czy następstwem niektórych chorób, takich jak jaskra czy chociażby cukrzyca. Jednym z czynników, które mogą powodować zmętnienie soczewki mogą być przebyte urazy.

 

Zaćma pourazowa – przyczyny

 

Zaćma pourazowa, jak sama nazwa wskazuje, jest jednym z wariantów katarakty, który powstaje w wyniku doznanego urazu. Do jej najczęstszych odmian zalicza się zaćmę popromienną, hutniczą elektryczną czy zaćmę powikłaną. Może być więc ona efektem wieloletniej ekspozycji na promieniowanie podczerwone czy ultrafioletowe, konsekwencją porażenia prądem czy chociażby dostania się do oka drażniących substancji chemicznych. Ta ostatnia, zaćma powikłana, może z kolei powstać w związku z innymi chorobami narządu wzroku, takimi jak jaskra czy retinopatia barwnikowa.

 

Przyczyny wystąpienia odmiany katarakty jaką jest zaćma pourazowa mogą mieć związek zarówno z doznanym urazem mechanicznym, jak i urazem penetrującym. Może dojść do niej w wyniku silnego uderzenia okolicy oczodołu, ale także w efekcie uderzenia głowy, które doprowadzi do rozejścia się fali uderzeniowej po tkankach i dotrze aż do okolic oczu. Mówiąc z kolei o urazie penetrującym – ten ma związek z bezpośrednim uszkodzeniem gałki ocznej, na przykład ostrym narzędziem.

 

Zaćma pourazowa – leczenie

 

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia, zaćma pourazowa ICD-10 przypisany ma kod H26.1 i służy usprawnieniu pracy lekarzy diagnostów. A jak wygląda leczenie tego rodzaju zaćmy?

 

Przebieg zabiegu może być często skomplikowany. Jedynym skutecznym sposobem leczenia jest leczenie operacyjne.  Warto zauważyć, że zmian i zmętnień soczewki nie są w stanie cofnąć żadne środki farmakologiczne. Podczas zabiegu fakoemulsyfikacji, zmętniała soczewka zostaje rozdrobniona, a następnie odessana i zastąpiona sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. Po aplikacji zwiniętej soczewki, ta samoistnie rozwija się, przyjmując tym samym odpowiedni kształt. Zabieg fakoemulsyfikacji jest mało inwazyjnym i bezpiecznym sposobem leczenia katarakty, który umożliwia niemal natychmiastową poprawę widzenia. Przeprowadzany jest w ramach chirurgii jednego dnia, co oznacza, że niedługo po zabiegu pacjent może wrócić do domu.

 

Dowiedz się więcej o zaćmie:

 

Jak rozpoznać zaćmę – objawy
Co to jest zaćma
Czy zaćma wtórna może się powtórzyć
Zaćma wrodzona
Zaćma korowa
Astygmatyzm a zaćma
Zaćma jądrowa

2022-01-11


Jesteś zainteresowany zoperowaniem zaćmy w naszej klinice? Zachęcamy do pozostawienia danych kontaktowych. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na wszystkie pytania.


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.